Анализ на проблема

Според последното преброяване през 2021 г., лицата с увреждания в България, които са с физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот, са близо 10% от цялото население. Справянето с безработицата при лицата с уврежданията представлява голямо предизвикателство в световен мащаб. По данни на Евростат от 2017 г. 19% от българите обявяват наличието на здравословни проблеми, което затруднява обществената им активност, а всеки пети българин над 16-годишна възраст има дълготрайно физическо увреждане. Много хора с увреждания нямат равни възможности в живота. Макар да имат същите човешки права, като тези на хората без увреждания, те са обект на пряка и непряка дискриминация и изключване в почти всички области на живота. Често с тях се отнасят лошо или несправедливо. Много малка част са с трудов стаж между 1 и 5 години. В тази група повечето младежи с увреждания дори не са имали възможност за старт в трудовата си кариера. У тях има породено чувството за отхвърляне от обществото поради социални предразсъдъци, поради структурни проблеми, поради неразбиране. Неувереността и изключването от обществото са основни бариери пред търсенето на работа, от една страна, а предразсъдъците и липсата на информация са сред причините за нетолерантното поведение на работодателите, от друга.

Основните проблеми на лицата с увреждания могат да се обобщят:
• Отхвърляне и изолираност от обществото: лицата в неравностойно положение много често са невидими за обществото; живеят сред негативните стереотипи; често се нарушават основните им права. Подобни стереотипи наслагват погрешни възприятия на хората с увреждания, като комплекс за малоценност и чувство на примирение и нежелание да се приобщават в общността.
• Предизвикателства в образованието и възможностите за квалификация: недостиг на специалисти за работа с лица с увреждания съгласно образователните им потребности и/ или желанието им за повишаване на уменията им.
• Липса на заетост: една от основните причини за бедност и социално изключване. Много рядко работодателите са склонни да наемат хора с увреждания на работа. Към това се наслагват и собствените страхове на лицата от целевата подгрупа от неувереност в способността им да се справят с поставените задачи в работна среда; несигурност в коректното отношение на работодателя; страх от грубо отношение и нетолерантност от страна на колегите; страх от липса на опит и социални контакти; липса на самочувствие.

Според Стратегията за правата на хората с увреждания за периода 2021—2030 г. заетостта на хората с увреждания е приоритетна област, изискваща съответни финансови ресурси. Нейната визия е свързана със създаването на условия за пълноценно интегриране на хората с увреждания в икономическия и социален живот на страната.
Проектът „Равностоен и достоен живот“ съответства на приоритетите, заложени в Стратегията за правата на хората с увреждания за периода 2021—2030 г., като насочва усилия към подпомагане на интеграцията и заетостта сред хората с увреждания и предлага специализирани подходи за подкрепа.

Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com