Бележки

 1. Какво е невербална комуникация?

Може да не го осъзнавате, но Вашата невербална комуникация издава как може да се чувствате.

Подробно описание

За Вас може би е изненадващо да видите, че думите Ви представляват само 7% от значението на Вашето съобщение. Много по-важни са тонът на гласа Ви (паузите и т.н.), както и езикът на Вашето тяло, който включва Вашите лицеви изражения, жестовете Ви и стойката Ви.

Въпреки това, много автори оспорват тези заключения, а самият Мехрибиан е обяснил, че:

„…тези и други уравнения по отношение на относителното значение на вербалните и невербалните послания са извлечени от експерименти, разглеждащи споделянето на чувства и нагласи (например харесвам – не харесвам). Освен ако комуникаторът не говори за своите чувства и нагласи, тези уравнения не са приложими“.

Ясно е, че тези цифри няма да се прилагат във всяка работна ситуация, включваща комуникация, но ако са намесени чувства или нагласи, например в среща, в която имате силни чувства по даден въпрос, те трябва да бъдат взети предвид.

Горепосочените цифри също ни помагат да осъзнаем потенциалното значение на невербалните сигнали. Макар че процентите може не винаги да бъдат толкова шокиращи, е необходимо да вземем на сериозно този аспект от нашето общуване.

На работното място, разбирането на невербалната комуникация ще Ви помогне по-добре да разбирате и да се справяте с чувствата на Вашите колеги и клиенти. Запознаването с някои от сигналите, с които може да се сблъскате, ще бъде полезен процес.

Невербалните сигнали също могат да допринесат за прибързаното оценяване на другите. Осъзнаването на това как реагирате на облеклото, жестовете и невербалните сигнали на някого ще Ви помогне да се фокусирате върху получаването на съобщението, вместо да бъдете разсейвани от неподходящия тоалет или липсата на зрителен контакт.

 

1: Разпознаване на невербални сигнали

От източника до получателя

„Източникът“ е подателят. Когато говорите с някого или изпратите имейл, вие сте източникът на съобщението.

„Кодиране“ е конструкцията на вашето съобщение. Ефективното кодиране ще демонстрира яснота и ще използва подходящ език, като намалява риска от объркване. Трябва да помислите как човекът, който чете или слуша вашето съобщение, ще реагира. Ако съобщавате съобщението си на повече от един човек, не забравяйте, че всеки човек може да го получи по различен начин.

„Канал“ е формата на комуникация (например имейл, текстово съобщение, телефон или разговор лице в лице). Трябва да помислите за най-добрия канал за предаване на съобщение. Например, понякога писмената комуникация може да е най-добрият подход, но не винаги. Разбирането на вашата аудитория е важно при избора на вашия канал.

„Дешифриране“ е процесът, който се случва, когато получателят (ите) чуе или прочете вашето съобщение. Ефективното декодиране ще възникне, ако сте написали или говорили ясно съобщението си, демонстрирайки разбиране на това, което може да знае приемникът вече. Това помага на приемника да интерпретира правилно съобщението. Декодирането е възпрепятствано, ако не използвате подходящ език (например прекомерната употреба на жаргон).

„Получателят“ е кандидат-служителя. Важно е да се отбележи, че един получател може да интерпретира съобщението по различен начин на друг. Това е особено уместно при изпращане на съобщение до редица получатели, като писмено съобщение (включително имейли, текстови съобщения или отчети) или вербална комуникация до група.

„Обратна връзка“ е от решаващо значение. Това ви помага да прецените дали съобщението ви е получено по начина, по който сте възнамерявали. Ако доставяте съобщението лице в лице (лично или чрез видео съобщения като Skype), можете да потърсите невербални, както и вербални отговори на вашето съобщение. Можете също така да зададете въпроси, за да гарантирате, че съобщението е разбрано.

Ако някога сте били в ситуация, в която някой не е бил съгласен с вас и сте чувствали, че вашата гледна точка не се чува, може би е имало нещо нередно в начина, по който се опитвате да предадете вашето съобщение или с начина, по който получават то.

Ефективна комуникация може да бъде постигната, ако следвате прост процес, който позволява на вас и получателя на съобщението да разберете какво точно се опитвате да предадете. Следващият раздел ви показва лесен за следване, практичен подход, който ще помогне да се гарантира, че комуникацията ви е по-ефективна.

 

 1. Ключови сигнали

По-долу са дадени примери за някои от най-често срещаните „ключови сигнали“ и как те могат да бъдат възприети от другите. Ще Ви бъде полезно да имате предвид, че те могат да се отнасят до Вашите собствени възприятия за другите, както и техните – за Вас.

 1. Кръстосани ръце и крака

Може би сред най-очевидните ключови сигнали са кръстосани (или сгънати) ръце и крака. Въпреки че те могат да показват, че човек се чувства несигурен или защитен, те представляват „физическа бариера“, която другата страна би могла да възприеме като противопоставяне на идеи:

Психологически, кръстосаните крака или ръце сигнализират, че човек е умствено, емоционално и физически блокиран от това, което е пред него (Baer, 2014).

Представете си, ако сте били на среща или сте разговаряли с някого. Как бихте се почувствали, ако човекът, с когото разговаряте, е в поза с кръстосани ръце и крака?

Избягването на този тип език на тялото може да помогне да демонстрирате, че се интересувате от разговора или срещата. Може да помогне и за гладкото протичане на дискусията.

Полезна забележка: Кръстосани в глезена крака могат да покажат по-спокоен подход.

 1. Поза

Позата Ви или начинът, по който се държите, е от решаващо значение за начина, по който се възприемате от другите.

 • Стоенето или седенето високо с рамене назад може да демонстрира сила и увереност, както е на Фигура 3.
 • Наклоняването може да показва скука или липса на увереност.
 • Навеждайки се към някой, може да демонстрирате интерес към това, което казва.

Внимавайте обаче да не се навеждате прекалено близо, когато разговаряте с колега. Културните норми варират, но е важно да се знае, че спазването на подходящи разстояния ще попречи на хората да се чувстват неудобно.

 1. Жестове

Начинът, по който Вие или други хора жестикулират с ръце по време на разговори, може да повлияе на съобщението, което се получава. Например, политиците често използват ръцете си, когато изнасят речи, за да подчертаят конкретни точки. Изследователи в тази област предполагат, че това усилва въздействието и тези визуални сигнали помагат за по-доброто предаване на съобщението.

Ако обаче ръцете и ръцете Ви се движат бурно, докато се опитвате да обясните нещо, това може да се приеме като разсейване и най-добре да се сведе до минимум.

Ръкостискането е важен жест, когато става въпрос за добро впечатление. През 2015 г. се провежда проучване на набиращите персонал, което възприема слабото ръкостискане като отражение на липса на ентусиазъм и увереност (Morrissy-Swan, 2018). За да Ви помогнем да подготвите здраво ръкостискане, е полезно да практикувате с приятели или семейство.

Бъдете внимателни към онези, чиито културни възгледи не позволяват това обаче, както и към тези, които може да не желаят да се ръкуват.

 1. Отражение

Отражението се случва, когато едната страна копира част от езика на тялото, представен от другата страна. Примерите включват действия като усмивка и накланяне напред. Това е нещо, което правим несъзнателно и може да помогне да разчупим някои бариери.

Познаването на отражението от другата страна е полезно, тъй като Ви казва, че другият човек се интересува от това, което казвате и би могло да помогне за създаването на по-положително взаимодействие.

 1. Очи

Били ли сте някога в ситуация, в която някой е избягвал очен контакт с вас? Как се почувствахте след това? Зрителният контакт е много важно умение за невербална комуникация, особено на Запад.

Хората, които избягват осъществяването на очен контакт, може да се възприемат като неуверени или срамежливи, въпреки че прекалено големият зрителен контакт може да бъде обезпокоителен за другата страна. Важно е да се постигне баланс.

Полезно е да се отбележи, че в някои култури зрителният контакт може да е признак за неуважение, следователно, ако срещнете хора от други култури като част от работата си, ще бъде полезно да разберете какви са протоколите предварително. Ще проучите културното многообразие и комуникацията по-нататък в Седмица 7.

 1. Изражения на лицето

Изразът на лицето на човека, с когото общувате, ще Ви помогне да сте наясно дали те са разбрали какво говорите.

Например, леко повдигнатите вежди и усмивката могат да означават одобрение, докато несъзнателното кимане на главата или намръщването може да демонстрира, че другата страна е разсеяна от други мисли и евентуално не слуша.

 1. Дрескод

Повечето хора ще си направят преценка за другите въз основа на това, което носят, така че начинът, по който се обличате, също може да окаже влияние върху съобщенията, които изпращате.

Това е особено вярно по време на интервюта, където е жизненоважно да се представите в положителен образ.

 

Тествайте това, което сте научили, като наблюдавате невербалните сигнали на двама души. Те биха могли да бъдат колеги, семейство, приятели и др. Можете да направите това по един от два начина:

 • направете някои бележки, докато наблюдавате човека (лично или на видеоклип)
 • направете списък предварително и отбележете какво наблюдавате.

Ако направите това наблюдение лично върху някого, когото познавате, може да му е полезно да обясните какво правите!

 1. Как ме възприемат другите

Как бивате възприети на работното място, би повлияло на Вашите взаимоотношения с колегите и развитието на кариерата. Това зависи също толкова от вашата невербална комуникация, колкото от това, което казвате.

Представете си, че сте в работна обстановка, може би на среща. Помислете какво съобщение може да предавате на колегите си, ако използвате невербалните сигнали по-долу по време на срещата.

Седене на стол с кръстосани колене.

Оплитане на ръце, тропайки по масата, потупване с крака.     Можете да напишете отговорът си тук, но тази опция изисква безплатен акаунт. Влезте или се регистрирайте.

 1. Показвайки положителен имидж

Може да отнеме само три секунди някой да направи преценка за Вас въз основа на начина, по който се държите (вашата поза), начина, по който сте облечени (дали е подходящ за мястото) и други невербални сигнали като усмивка или намръщване. Следователно, отделянето на време да помислите за впечатлението, което оставяте в другите, е от решаващо значение за поддържане правилния тон за изграждане и вследствие развитие на добри отношения.

Хората, които срещате, е по-вероятно да слушат активно това, което казвате, ако не са разсеяни от Вашия външен вид или маниери.

По-долу са някои бързи указания, които следва да разгледате следващия път, когато посетите интервю или да срещнете някой нов човек по време на работа.

 • Бъдете спокойни и бъдете себе си. Ако не сте, това може да накара и другия човек да се почувства неудобно. Ако чувствате, че сте нервни, опитайте се да се отпуснете, като предприемете няколко дълбоки дихателни упражнения (вижте Дейност 4 тази седмица).
 • Бъдете точни. Никой не обича да бъде чакан, особено ако този човек никога не Ви е срещал. Това е особено важно за интервютата – винаги оставяйте достатъчно време за трафик или закъснения с транспорта. По-добре е да тръгнете рано и да имате време да успокоите нервите си, отколкото да бързате.
 • Подходящият външен вид е от съществено значение – рокля по този повод и заобикалящата го среда. Ако става въпрос за интервю, е по-вероятно да се нуждаете от официално облекло. Освен избора на облекло, винаги трябва да сте сигурни, че дрехите Ви са чисти и спретнати. Вашият грим е също важен – използвайте подходящи стилове грим, а ако сте мъж, бъдете добре обръснати или поддържайте брадата си.
 • Не забравяйте да се усмихвате, тъй като това ще помогне на другите да се отпуснат. Фалшивата усмивка може да се възприеме като неискрена.

Следващия път, когато предстои да срещнете някого за първи път, помислете дали да приемете/прилагате някои от тези подходи.

Можете също така да предприемете стъпки, за да сведете до минимум някои от негативните сигнали, които могат да работят срещу Вас в ситуации като интервюта или срещи с колеги.

Може да е полезно да разсъждавате върху случки в миналото, когато сте били нервни или Ви е липсвал интерес към това, което сте чули. Можете ли да си припомните стойката си или каквито и да било други невербални сигнали, като например потни длани или драскане в бележника Ви? Бихте ли могли да действате по различен начин, ако отново се сблъскате с тази ситуация в бъдеще?

За да намалите нервността непосредствено преди интервю или среща, опитайте дълбоки дихателни упражнения. Когато сте стресирани, е възможно да не дишате достатъчно дълбоко, а това може да навреди на трезвите Ви мисли. Гаранцията, че дишате бавно и дълбоко по време на интервюта или други подобни ситуации, ще Ви помогне да сведете нервното преживяване до нула.

Тази успокояваща дихателна техника за стрес, тревожност и паника отнема само няколко минути и може да се направи навсякъде.

Ще получите най-голяма полза спокойствие, ако го правите редовно, като част от ежедневието си.

Можете да го направите изправени, седнали на стол с облегалка, да лежите на легло или на постелка за йога на пода.

Създайте си максимално удобство. Ако можете, разхлабете всякакви дрехи, които пречат по някакъв на дишането Ви.

 • Поемете си дъх толкова дълбоко от корема, колкото е удобно, без да се пресилвате.
 • Опитайте да вдишате през носа и през устата.
 • Вдишвайте плавно и редовно. Някои хора намират за полезно да броят постоянно от 1 до
 • След това, без да правите пауза или да задържате дъх, не се напрягайте, като бройте отново от 1 до 5, ако прецените, че това е полезно.
 • Продължавайте да правите това от 3 до 5 минути

Можете също да използвате тази техника на дишане, за да се успокоите, ако някой Ви е разстроил или се е държал агресивно. Оставайки спокойни, намалявате шансовете да загубите самообладание и също така да изглеждате агресивни. Ще разберете повече за комуникацията в трудни ситуации в Седмица 6.

Бариери пред добрата комуникация

Освен като се имат предвид ползите от ефективната комуникация, важно е да се проучат общи бариери пред нея.

Международният институт на директорите и мениджърите (Baker, n.d.) определя техните основни бариери пред ефективната комуникация на работното място като:

 • невнимание по време на разговори
 • липса на обратна връзка
 • прекомерно разчитане на имейл
 • липса на модели за подражание, демонстриращи добра комуникация в цялата организация
 • физическо оформление на офиса, т.е. близост с други хора и конфигурация на офиса.

 

Ако висшите мениджъри в дадена организация не менажират добра комуникация между всички, вкл. и със служителите с увреждания, в организацията има нужда от обучения.

Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com