Външна оценка

Събраните доказателства в хода на оценката на ефективността, ефикасността, релевантността, отчетността и качеството на изпълнение на проекта очертават следната картина:

 • Обмененият опит и трансферираните знания несъмнено са обогатили екипа на Фондацията и са повишили капацитета на всички участници в проекта.
 • Въведени са нова система, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и увеличаване броя на заетите лица в страната;
 • Насърчено е активното приобщаване на незаети и уязвими групи лица и са изградени инструменти за активно участие и по-добра пригодност за заетост на хората с увреждания;
 • Осигурено е активно социално включване и равни възможности за уязвимите групи.
 • Изградени са мрежи и групи от заинтересовани страни от институции и специалисти, които работят по проблемите на хората с увреждания и социалното включване на включените в проекта уязвими групи;
 • Повишен е капацитета на кандидата и другите заинтересовани страни, като участниците са подготвени да реализират едновременно принципите на социалната справедливост и възможностите за равно включване;
 • Увеличено е партньорството в рамките на общностите и институциите и е постигната добавена стойност и устойчивост на иновациите, чрез интегрирането им в дейностите и практиката на заинтересованите страни;
 • Осъществен е иновативен принос към формулирането на ефективни и ефикасни политики на национално ниво за хората с увреждания

 

Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com