Дейности

За да се гарантира, че са предприети всички необходими мерки за постигане на устойчива трудова заетост и социална интеграция сред целевата група лица в неравностойно положение, са планирани следните дейности:

• Психологическа подкрепа за лицата, според техните индивидуални нужди

Лицата в неравностойно положение често изпитват значително психологическо напрежение при намирането на работа и справянето с ежедневните задължения. Социалният и икономически стрес, свързан с тази борба, може да доведе до сериозни психологически проблеми. Психологическата подкрепа играе важна роля в насърчаването на успешната интеграция в обществото и работния пазар на участващите в проекта лица от целевата група. Психологическата подкрепа помага на индивидите да се справят със стреса и травмите, придобити в миналото и свързани с трудностите по отношение на труда, които те неминуемо изпитват, като им предоставя инструменти за управление на стреса и техники за преодоляване на травмите. Психологическата подкрепа включва и работа върху самооценката и самочувствието. Лицата, които се намират в неравностойно положение, често изпитват ниско самоуважение и се чувстват недостойни. Психологът подпомага развитието на по-позитивно отношение към себе си и повишаването на увереността в собствените умения и възможности.

• Подкрепа за търсене на работа и подготовка за включване в заетост

Лицата в неравностойно положение се изправят пред значителни предизвикателства и бариери при намирането и задържането си на работа. Ключовият аспект на подкрепата за търсене на работа за лица с неравностойно положение е индивидуалният подход. Всеки човек има уникални умения, опит и потребности. Ние от Институт за изследване на промяната отчитаме индивидуалните цели, възможности и ограничения в процеса на подкрепа.
Подготовката за включване в пазара на труда обхваща технически умения като изработване на автобиография, мотивационно писмо и др., но и придобиване на меки умения като комуникация, управление на времето и решаване на проблеми. Придобиването на нови умения и компетенции увеличава възможността за постигане на трайна заетост от страна на лицата от целевата група. Усвояването на нови знания има и психологични аспекти. С придобиването на нови умения и знания избраните участници в проекта от целевата група ще се чувстват по-уверени и мотивирани. Подобряването на самочувствието е съществен фактор за успешната интеграция на лицата в трудовия пазар и обществото като цяло.

• Активна работа с потенциални работодатели за намиране на работа на лицата. Действия за промяна на нагласите на работодателите към лицата в неравностойно положение

Активната работа с потенциалните работодатели е от ключово значение за успешната интеграция на лицата в неравностойно положение на пазара на труда. За да се намери работа и да се променят нагласите на работодателите, е необходим систематичен и целенасочен подход. Една от ключовите стъпки е установяване на контакти с работодатели, участие в срещи и форуми за бизнес, трудови борси и други инициативи, на които да се осигури възможност за среща между работодатели и лица от целевата група. Целта е да се промени наложения стереотип и работодателите да бъдат склонни да назначават лица в неравностойно положение. Дейността е необходима в голяма степен, защото промяната на мисленето е необходима не само от страната на представителите на целевата група, които трябва да бъдат по-мотивирани, уверени и активни, но и у потенциалните работодатели, които трябва да превъзмогнат дискриминационните нагласи, които битуват при някои от тях и да започнат да виждат назначаването на лица в неравностойно положение като възможност, а не като заплаха.

Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com