Деск рисърч

Дейност 1. Проучване на опита на други държави членки на ЕС и изготвяне на анализ – Деск рисърч

Цел на дейността е да бъдат проучени нови за кандидата и България практики, модели, подходи за приобщаване на хората с увреждания в работната среда и осигуряване на комплекс от мерки и похвати за насърчаване на работодателите да задържат на работа и да наемат нови лица с увреждания. Да бъдат проучени превантивни похвати за видовете професионални увреждания и методи за образователно информиране на работодателите.

В България заетостта на работещите в традиционно рискови икономически сектори е по-висока в сравнение със страните в ЕС. Професионалните болести и увреждания се разглеждат основно от медицинска гледна точка, въпреки че страната още преди десет години прие и въведе нов списък на професионалните болести. Неглижирането на темата от ръководителите на предприятията извежда от пазара на труда нови хора с увреждания. Хората с увреждания са една от най-дискриминираните групи в заетостта. Нагласите на работодателите са стигмиращи и, въпреки недостига на квалифицирани кадри в някои браншове, хората с увреждания са силно неглижирани като възможна работна сила. Необходимо е да бъдат обобщени различни гледни точки за достигане до търсещите растеж работодатели и по-приобщаващ пазар на труда в България, които да предложат общоевропейски успешни мерки и решения.

Дейността има за задача изследване на опита и работещите методи на страни от ЕС, изготвяне на анализ на използваните подходи и добри практики. Ще бъде събрана информация за действащите в момента програми, методики и политики, насочени към повишаване на мотивацията на работодателите за задържане на работа на лица с увреждания и наемане; мерки за стимулиране и насърчаване на трудовата заетост сред хората с увреждания; за информиране и промяна на нагласите на работодатели относно значението на социалната отговорност и предимствата да наемеш човек с увреждане, за активно участие на всички заинтересовани страни в социалното развитие на страната. Данните от проведеното проучване и изследване ще бъдат оформени в доклад и анализ към дейността и ще служат като база за създаване на социална иновация и нейното пилотно прилагане. Предварителният анализ трябва да може да идентифицира проблемите и перспективите пред развитието на заетостта на хората с увреждания, отчитайки взаимовръзката на три фактора – ресурсното състояние на пазара на труда и нагласите на работодателите, държавна политика и стимули и развитието на човешкият ресурс – пригодност за заетост на пазара на труда на хората с увреждания.

Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com