Модул 3

Как да формулирам професионално увреждане?

 

Въведение

Много работодатели знаят твърде малко за увреждането и често знанията им са много ограничени. Ако вие, като консултант по заетостта, говорите за увреждане с потенциални работодатели, най-добре е да обърнете необходимото внимание на това. Добрите знания за различните ограничения, правилната формулировка за тях и какви са последствията на работното място, е необходимо предпоставка за избягване на предразсъдъци и съпротива от страна на работодателите.

Важно е да:

 1. Определите стратегия с кандидата за обсъждане на ограниченията им.
 2. Да има ясна представа за уменията, личните сили и други положителни качества на търсещия работа.

Ако като консултант по заетостта се свържете с работодатели, за да идентифицирате хората с инвалидност на работа, важно е да бъдете ясни и честни, но и стратегически.

В обобщение, има 4 неща, на които трябва да обърнете внимание:

Консултация с вашия кандидат

Преди ограничението да бъде съобщено на работодателя, е важно да се съгласувате с кандидата.

Защо?

▪ Понякога търсещият работа няма да работи с консултанти, той/тя предпочита да търси работа сам.

▪ Понякога търсещият работа не иска работодателят да знае за проблемите му (например, психични проблеми).

Опитайте се да обсъдите предимствата и недостатъците с търсещия работа: дали да бъде честен относно увреждането. Някои клиенти не обичат да се споделят за диагнозата си. Може да има описание на оплакванията, които лицето изпитва, например, клиентът може да не иска да споделя за диагнозата аутизъм на работодателя, но се съгласява да посочи, че има проблеми с някои обстоятелства. Затова се консултирайте с кандидата, който ще каже на работодателя за увреждането и по какъв начин (време и подбор на думи). Доверието между консултант по работа и търсещ работа е много важно тук!

 

Честност

Работодателите оценяват откритостта и честността. Проявете разбиране за техните опасения и отговорете на въпросите им възможно най-честно и ясно.

„Бъдете отворени и честни относно въздействието на ограничението върху изпълнение на работата. Работодателят обича да знае силните ви страни, но и къде той/тя може да осигури подкрепа.“

Говорете с работодателя за ограничението, но винаги се опитвайте да подчертаете уменията и качествата на човека и защо този човек е подходящ за работа, преди да обсъдите професионалното увреждане.

На практика, виждаме много практически проблеми, свързани с увреждането, след като лицето е наето на работа. Хората знаят в какво той/тя е достоен и поради личната връзка, която е възникнала, и желанието за развитие се стремят да поправят, гъвкаво и креативно, ежедневните трудности. Трябва ли работодателят или колегите, обаче, от самото начало да се предвидят пълен списък с проблеми и възможни решения, които да бъдат разработени? Разминавания тук могат да се окажат твърде високи.

 

ОБЪРНИ ВНИМАНИЕ! По закон е задължително, търсещият работа да докладва всичко за заболяването си директно: представлява ли риск заболяването или разстройството, нарушава ли собствена безопасност, безопасността на колеги или трети страни, тогава е задължително да информирате работодателя за това.

 

Яснота

Опитайте се да обясните възможно най-точно какви са последиците от ограничението върху изпълнение на работата. В същото време вече можете да дадете възможни решения. Винаги задавайте следващи въпроси:

 

 1. 1Какви задачи засяга увреждането?“
 2. 2Как може да се отстрани това?“

За да можете да направите това, разбира се, трябва да имате ясна представа за работата и инфраструктурата.

Ограничете се до онези въпроси, с които работата често се ангажира. Че отнема малко повече време на човека да отиде до тоалетната или се нуждае от помощ, за да свърши нещо и пр. Може да бъде много полезно да дадете конкретни примери.

Например: Можете да обясните, че му е трудно да оперира по няколко начина:

▪ „Стълбище от три или четири стъпала не е проблем, но повече може да го затрудни.“

Това дава на работодателя по-точна картина за увреждането, но вие се фокусирате върху това, което човек не може да направи.

▪ “ Човекът обича да използва асансьор.“

По този начин се фокусирате повече върху възможностите.

Освен това работодателят може да има въпроси относно въздействието на увреждането върху екипа от колеги, в който човекът ще се озове. Това означава набиране на персонал на някой с проблеми с гърба, който не може да вдига тежки товари, като така евентуално увеличава работата за колегите си, които ще трябва да поемат неговите задължения. Много работодатели се стремят да се отнасят към служителите си по еднакъв начин, така че колегите да нямат впечатлението, че определени правила не важат за някои. Важно е да разберете тези опасения и да зададете тези въпроси честно и ясно.

 

Стратегически

Бъдете стратегически, когато посочвате ограничението:

▪ Фокусирайте се главно върху качества и умения.

▪ Ограничете говоренето за ограничението до последствията върху работата и за това как нещата могат да бъдат решени. Потенциални проблеми, домът или достъпността като цяло обикновено са без значение за работодателя.

▪ Обърнете внимание на избора на думи .

Не се опитвайте да започнете от медицинската диагноза (спастична, психиатрично разстройство, мозъчна травма и прочее). Споменаването на диагноза е често срещано явление и не е добра отправна точка за включване на увреждането. Диагноза на увреждането може да има различни ефекти и често казва малко за въздействието върху работата.

 

Винаги се фокусирайте върху възможностите.

Не казвайте: „Той/тя не може да понася големи групи“.

Кажете: „Той функционира най-добре на срещи с максимум 2 или 3 други участници.“

Избягвайте меките думи като „грижа“, „помощ“ и прочее. Те често имат отрицателен оттенък. Съмнителни думи, като „ може би“ и „ евентуално“, също могат да добавят към чувството на съмнение у работодателя.

Някои примери за артикулиране на определени трудови ограничения:

 

Аутизъм

Той обича конкретната и ясна комуникация и се справя добре със задачи, изискващи голямо внимание и точност. Той обича спретната, организирана среда, но му е трудно при неочаквани обстоятелства. 

 

Дислексия

Тя използва софтуерна програма, за да прочете документа правилно.

 

Хиперактивност с дефицит на вниманието

Кандидатът е много спонтанен, мотивиран и енергичен.“

 

Времето е от решаващо значение!

Винаги е важно да сте наясно с последиците от увреждане на работното място мно времето, в което правите това, влияе върху шансовете за успех. Често ще имате повече успех, ако повдигнете това по време на личен разговор.

 

CV или мотивационно писмо

Изследвания показват, че споменаването на професионални увреждания в Белгия в автобиографията намалява шанса за отговор с 47% . Международните изследвания също показват това. В американско проучване, бяха изпратени писма за кандидатстване за 6016 позиции, чието ограничение не би повлияло на производителността. В една трета от писма се описва, че жалбоподателят е имал нараняване на гръбначния мозък, една трета от писмата описват синдрома на Аспергер и една трета съобщава за липса на увреждане. Писмата, които споменават ограничение, получават 26% по-малко лихва от работодателя.

Възможно е заболяването или увреждането да не са непосредствено свързани с работата, за която търсещият работа кандидатства. Тогава не е необходимо да се описва в мотивационното писмо. То се отнася до информация, която принадлежи на личния живот и която не е необходимо да се споделя с работодателя.

По същата причина не се препоръчва правото на мерки за подкрепа в мотивационното писмо. Финансовите ползи, които може да има работодател, който вербува лице с професионални увреждания се оказва саморешаващо в избора между равни кандидати. За да може да прецени еквивалентността, лицето трябва първо да бъде интервюирано.

 

ОБЪРНИ ВНИМАНИЕ! Някои свободни работни места касаят позиции, запазени за лица с увреждане. В този случай посочвате увреждането в автобиографията или мотивационното писмо.

 

Телефонен разговор

Ако кандидатът бъде информиран, че може да бъде интервюиран, тогава е необходимо да се уведоми работодателя, ако са необходими корекции, като например достъпност за инвалидни колички, софтуер за тестване на приложения и др.

 

Интервю за работа

За предпочитане е ограничението да се обсъжда с работодателя в лице в лице, при личен разговор. Това увеличава шанса човекът да има същите шансове като всички други кандидати. Освен това разговорът дава повече място на нюансите, отколкото мотивационно писмо.

Може би е подходящо време да включите и мерките за подкрепа за работодатели.

 

Ами пропуските в автобиографията?

Поради заболяване или увреждане, може да има по-дълги периоди в автобиографията, в които търсещият работа не е работил или не е следвал обучение. Това извиква у работодателя въпроси. Автобиографиите с дупки често се изтласкват от подбиращите служители на ЧР, искащи обяснение за тях. Редица месеци безработицата може да бъде прикрита, ако не се работи с точни данни, а с години.

 

Следните елементи също могат да бъдат споменати през периоди, в които лицето не е било на работа:

▪ Обучение

▪ Грижа се за член на семейството или деца

▪ Период на рехабилитация

▪ Активно търсене на работа

▪ Активно търсене на работа с професионално насочване за максимално използване на възможностите

▪ Разширяване и задълбочаване на уменията

▪ Доброволна работа

Също така може да ви помогне да се свържете с работодателя по телефона, за да обясните пропуските в автобиографията и да попитате дали работодателят ще се чувства комфортно с това. По дълга безработица може да бъде и вариант да убедите клиента да премине кратко обучение (напр. мотокар, обучение на склад, прочее.)

Пример за по-малко атрактивно CV: старомоден шрифт, сухо изброяване, натоварено оформление и неясен преглед, общи умения без твърди, конкретни примери.

 

Пример за атрактивно CV: ясно оформление, модерен шрифт, ясна информация на 1 страница, първо най-скорошното и най-подходящо изживяване, години вместо месеци. Разпространението на дейностите в различни рубрики, крият периоди на бездействие. Резюмето завършва с повторение на конкретни компетентности и умения, придобити по време на трудов опит и образование.

 

В консултация с кандидата

Обсъдете с кандидата кой е работодателят и по какъв начин можете да подходите.

 

Честно

Бъдете открити и честни относно последиците от увреждането. Работодателят обича да знае силните страни, но когато знае какви са слабите, може да осигури подкрепа.

 

Яснота

Обсъдете въздействието на ограничението върху изпълнение на задачите и как това може да натовари и екипът от колеги. Избягвайте медицинския жаргон.

 

Стратегически

Наблегнете на уменията и възможностите. В повечето случаи, най-добър е разговорът лице в лице и тогава е време за заявяване на ограничението.

Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com