Модул 5

Въведение

Някои работодатели не са склонни да наемат тези, които не отговарят съвсем на очакванията им. Това е свързано с няколко фактора. За да може да убедите работодателя да наеме кандидат, е важно като консултант по заетостта да знаете следното:

▪ Как и особено кога можете да изведете тези аргументи?

Тази информация вече е обсъдена в модула за техники за разговор.

▪ Кои аргументи са по-популярни при определени видове работодатели?

Тази информация вече беше обсъдена в модула за корпоративни култури.

▪ Какви са предимствата при наемането на хора с увреждания?

В този модул представяме преглед на аргументите, които можете да цитирате, за да убедите работодателите да наемат лице с увреждане.

Стотици научни изследвания, проведени в компании по целия свят и сред служителите с различни увреждания, постоянно показват, че служителите с увреждане по-често имат предимство пред останалите служители по отношение на:

 1. Работно отношение, междуличностни умения, компетенции, а понякога дори и на терена на производителността.
 2. Финансови облаги.
 3. Положително въздействие върху работната атмосфера, отношенията с клиентите и имиджа на компанията.

Тези фактори се повтарят постоянно в измерванията и проучванията на работодателите и колеги на служители с увреждания.

Повечето работодатели не са наясно с ползите от наемането човек с увреждане. Често причина за това са липсата на знания, предразсъдъци или отрицателен опит от миналото.

„Не бързайте с цифри и научни доказателства!“

Първо, слушайте внимателно мнението и опита на работодателя и задавайте въпроси (виж Модул 0. Предварително познаване на техниките за разговор). Едва по-късно можете да направите следните аргументи и ако е необходимо (например, когато работодателят попита за това) можете дори да изведете някаква документация с научни изследвания, които вашите твърдения подкрепят.

 

Тази научна статия, публикувана в академичното списание Дневник на Професионалната Рехабилитация предоставя подробен преглед на 39 скорошни проучвания от различни страни и за различни видове увреждания. Парче от всяко от тях утвърждава финансовия, конкурентния, междуличностния и моралния бенефит от набирането на хора с увреждания. Забележете, става за англоезична статия на академичен жаргон и следователно не е очевидна при четене (нещо за Рационалния работодател?).

 

Предимства на служителите с увреждания

Като консултант по заетостта, можете уверено да направите следните изявления: научните изследвания показват, че служителите с увреждания често показват по-високи резултат по отношение на:

 1. Работно отношение:точност, мотивация, ангажираност, ентусиазъм, работна етика, надеждност и лоялност.
 2. Компетенции:служителите с увреждания понякога имат изключителни умения, именно поради тяхното увреждане (напр. хора с аутизмът често са много прецизни работници). От друга страна, някои развиват компенсаторни умения, които могат да бъдат много обогатяващи (напр. човек с физическо увреждане често може да превъзхожда в аспект на мислене, ориентирано към решение).
 3. Междуличностни умения:хората с увреждания получават по-малко възможности за установяване и поддържане на социални контакти. На работното място, по-често това води до повишена нагласа за сътрудничество, повече групов дух, приятни социални взаимодействия и като цяло положителна работна атмосфера.
 4. Производителност:хората с увреждания често харесват предизвикателство и са щастливи да докажат, че наемането им е правилното решение. Понякога това води до резултат в увеличено внедряване и по-висока производителност.

 

ОБЪРНИ ВНИМАНИЕ!

Тези научни открития често няма да бъдат категорични аргументи за вербуване на лице с професионално увреждане. Може да цитирате тези констатации, например с по-рационален работодател, когато търсите в компанията и искате да ги убедите допълнително. Ако посетите работодател, който има конкретен кандидат, можете да подчертаете положителните характеристики на конкретния кандидат, вместо горните обобщени констатации за популацията от лица с увреждания на работното място.

Финансова подкрепа за работодатели

Също така, аргументи, които предлагат подкрепа и финансови ползи за работодателя може да послужат, когато започвате да убеждавате.

 

„Внимавайте, финансовите стимули не са осветителни!“

 

Субсидирането на разходите за заплати не е от решаващо значение в процеса на подбор на работодателя, освен в случаите на еднаква пригодност или еднакви характеристики. Затягане на субсидиите за заплати могат да бъдат полезни за работодателите, които се тревожат или не са сигурни поради отсъствие заради болест и/или по-ниска производителност.

 

Коучинг на работа

Когато работодателят наема лице с професионално увреждане, можете да  използвате специализираното обучение по работа чрез VDAB и акредитираните партньори на VDAB.

Кандидатът и/или работодателят ще получат насоки от коуч по работа. Той подкрепя служителя или работодателя по отношение на мотивацията, работно отношение, маниери и комуникативни умения и помага за приемането на този служител. Това ще предотврати падането на целия товар на раменете на непосредствения ръководител.

Учене на работното място

Работодателят може да се възползва от няколко безплатно мерки за заетост за ангажиране на някого във фирмата: когато на търсещите работа липсват знания или опит, за да започнат пълноценно работата, работодателят го обучава в сътрудничество с GOB на работния етаж.

Има различни форми на обучение на работното място:

 1. Стаж за трудов опит

Работодателят оставя търсещия работа, който трудно намира работа, стажант във фирмата. Това дава възможност на кандидата да натрупа опит на работното място и да усъвършенства своите компетенции.

 1. Професионален изследователски стаж

Работодателят дава възможност на търсещия работа да направи изследователски стаж правя на работното място. По този начин кандидатът открива дали професията му подхожда и дали той / тя има необходимите компетенции.

 1. Професионален стаж за квалифициране

Този стаж предоставя правна рамка за стажуване в компания. Не представлява трудов договор, а договор за обучение, в който умения и компетенции се преподават на работното място.

Работодателят трябва да изготви план за обучение, който е одобрен. Продължителността на стажа се определя въз основа на този план за обучение. Максималният му срок е 6 месеца.

 1. Обучителен стаж

Кандидат, който следва курс, има шанс да получи и изкара стаж за обучение при работодател.

По този начин работодателят дава възможност на лицето, което се обучава, да придобие практически опит и да спечели в неговата/нейната компания. Следователно, този стаж за обучение винаги е в комбинация с обучение. Този стаж е безплатен и може да бъде като вход за лицето към ангажимент във фирмата.

 1. Индивидуално професионално обучение

С индивидуалното обучение работодателят може да обучи търсещ работа във фирмата за минимум 1 месец и максимум 6 месеца. Работодателят плаща без заплата или социално осигуряване, само с фиксирана месечна помощ (тази помощ е въз основа на заплатата, която ще получи вашият кандидат, ако бъде назначен). Ако мисията е успешна, работодателят наема служителя (поне за същата продължителност като IBO).

Ползи за работодателя:

▪ уникална формула за обучение на работното място във вашата компания

▪ насоки и подкрепа

▪ намалена администрация

▪ значителни икономии на разходи за заплати по време на обучението

▪ идеално решение за свободни работни места, за които няма подходящ нает кандидат

Ако кандидат не говори добре езика, може да се извършва безплатен езиков коучинг. Кандидатът ще получи такъв.

 

 

Предимства на разнообразна и приобщаваща компания

Научни изследвания показват, че приобщаващите се предприятия имат все по-големи предимства пред компаниите, които обръщат по-малко внимание на следното:

 1. Разделяне на работата: длъжността се стреми да стане висококвалифицирана и/или по-ефективно разполагане на по-квалифицирани служители в организацията, чрез разделяне на по-прости задачи и обединяването им в нова функция с прости задачи. Работодателите могат да намалят разходите, ако работят в интелигентна преработена организация, така че техните скъпи служители да могат да направят повече и съсредоточавайки се върху основните си задачи и техните по-прости задачи могат да бъдат поети от по-нискоквалифицирани служители, с по-ниски разходи за заплата. Това често създава възможности за хора на разстояние от пазара на труда.

Забележка: новата функция, която се създава, се състои от много прости задачи и не е подходяща за всички лица с професионални увреждания. Винаги се грижете да има съвпадение между изискванията за работа и уменията на служителя.

 1. Удовлетвореност и лоялност на клиентитепопулацияот служители с различни квалификации гарантира, че клиентите могат да се свържат с организацията и че компаниите могат да отговорят по-бързо и по-добре на нуждите на различни клиенти, което от своя страна води до по-дълъг живот на клиентската стойност (нетната печалба, която клиентът може потенциално да генерира) и по-нисък риск на отрицателно мнение, предавано от уста на уста.
 2. Образ с клиенти: образ като приобщаващ и следователно социално обвързан, предприемачът привлича нови клиенти и обвързва съществуващите клиенти. Освен това, приобщаващата заетост предлага търговско предимство, когато има социални съображения или изисквания, които се прилагат в обществените поръчки.
 3. Брандиране на работодатели: компании, които извършват корпоративна социална отговорност или взаимоотношения с уважение и устойчивост с хората и обществото, околната среда и печалбите, се разглеждат като привлекателен работодател. Атрактивни работодатели да запълнят вашите свободни места по-лесно и по този начин да намалят разходите си чрез наемане и подбор. Изследванията показват, че приобщаващ, устойчив и социално отговорен имидж подпомага нарастваща привлекателност за кандидати за работа, по-специално за по-млади средни и висококвалифицирани кандидати.
 4. По-малко текучество: служителите с увреждания често се чувстват по-комфортно да участват в тяхната работа и показват по-малко интерес към напускане, което е рентабилно и засяга разходите за подмяна (напр., рекламиране на свободната позиция, призоваване в агенция за наемане и подбор, дирижиране на интервюта и др.), разходите за временно заместване на напуснал служител (напр., наемане на временни работници или заплащане на извънреден труд на други членове на персонала) и разходите за обучение на нови служители (например, по-ниска производителност през първите шест месеца, по-малко качествена работа и по-висок процент грешки).
 5. Позитивна работна атмосфера: накрая, изследванията също показват, че хората с увреждане по-често имат вдъхновяващ и мотивиращ ефект над други служители. Компании с разнообразна и приобщаваща култура са по-продуктивни и иновативни и имат по-ангажирани служители.
Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com