Равностоен и достоен живот

Проектът „Равностоен и достоен живот“ се реализира по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.

Проектът разглежда нарастващата безработица сред хората с трайни увреждания и свързаният с това риск от бедност и социално изключване. В представите на обществото и работодателите доминират не особено позитивни образи за безработните лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда – те се възприемат като хора с ниска или липсваща мотивация за личностно и професионално развитие. Лицата от тази целева подгрупа обикновено са обезсърчени от липсата на желание в работодателите да ги наемат на работа и обикновено са песимистично настроени към живота. В тази връзка, осигуряването на подходящи форми на заетост на уязвимите групи, развитието на уменията им е водеща предпоставка за успешната интеграция на тези лица, както на пазара на труда, така и в социално-икономическия живот на страната. Осигуряването на достъп до заетост е ключов фактор за насърчаване на социалното включване, превенция и борба срещу бедността и повишаване качеството на живот.

В рамките на проекта екипът на Институт за изследване на промяната си поставя за цел активно да работи в посока премахване на някои от трудностите, които срещат лицата в неравностойно положение при намирането на работа. Да се помогне за активното им приобщаване, да се повиши качеството им на живот и социалното им включване и интегриране в обществото. Включените лица от целевата група в проекта ще получат индивидуална, специфична и комплексна подкрепа, чрез повишаване на възможностите за започване на работа, подобряване на уменията, насърчаване на социално-икономическата им интеграция, подобряване на достъпа им до качествени социални и интегрирани здравно-социални услуги идруги според индивидуалните потребности. За всяко едно включено лице ще бъде изготвен индивидуален план/профил спрямо неговите нужди и възможности. Хората внеравностойно положение са един неизползван резерв от работна сила и дейностите от проекта са насочени към осигуряване на подкрепа, пълноценно използване на потенциала им, промяна на стереотипите. Тези дейности биха подпомогнали нуждите и помогнали за решаване на някои от проблемите на целевата група, като им осигурят:

Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com