Съвместни модели

Дейност 2. Повишаване на капацитета на партньорите – съвместни модели за подобряване условията на заетост

Цел на дейността е да бъдат проучени локалните проблеми и потребности на работодателите и предприятията относно назначаване на хора с увреждания и знания и информираност относно професионалния риск пред служителите.

Основна задача е партньорско извеждане и обобщаване на конкретни методи за насърчаване на работодателите и повишаване на тяхната мотивация за наемане на лице с увреждане, осигуряване на комплекс от мерки и похвати за задържане на лица с увреждания на работните места, както и за подобряване на условията на труд в организациите с цел превенция на професионалните заболявания и увреждания. Сътрудничеството на „Институт за изследване на промяната“ (България) с останалите партньори включва обмен на актуални дефиниции и данни, споделяне на информация и опит, което ще осигури възможност за съвместна партньорска работа по разработването и въвеждането на планираната иновативна практика.

Общата европейска задача на проекта е и да бъде увеличаване заетостта на хората с увреждания, като се съсредоточава върху въвеждане на програми за работодателите и предприятията. Партньорският проект е с транснационален план за повишаване на перспективата за растеж и богатството на разнообразието, базирани върху икономическия аспект в предприятията и аспектите за правата на човека като социална отговорност пред ръководителите.

Партньорските обмени имат задачата да обсъдят подобряване условията на труд на работниците със силата на интелигентните иновации–насочени към предприятията, като бъдат обобщени различни гледни точки за достигане до търсещите растеж работодатели и по-приобщаващ пазар на труда в България и ЕС.Проектът се отнася до хоризонтален проблем – заетите лица, които са в риск на пазара на труда: мъже и жени в риск от професионално увреждане или вече с увреждания, в т.ч и трудови/професионални заболявания.Благодарение на транснационалното сътрудничество ще бъде възможно да се разработи решение, което да помогне за подобряване на организацията и условията на труд, както и да бъдат увеличени броя на заетите с увреждания в предприятията.

Фокус група с работодатели – Българска Стопанска Камара

 

Фокус Група в „БГ Асист“ – фирма за хора със зрителни увреждания

Фокус група с Работодатели, представители на КНСБ, трудови борси и Човешки Ресурси


Изследване 

Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com