Целеви групи

Целевите групи, включени в проектното предложение, съгласно изискванията в Условията за кандидатстване са обвързани със съответният инвестиционен приоритет ИП 5: Заети лица с увреждания, в т.ч. наети – общо 230 и 7 работодатели, включени в онлайн проучване, 4 фокус групи и 6 дълбочинни интервюта; 80 представители на целевите групи в София и в страната, сред които ще бъде пилотно тестван разработеният иновативен модел; 150 работодатели и 150 служители включени в мрежа за онлайн комуникация и обучения с Мащабен отворен отворен курс МООК.

Хората с увреждания съставляват около един милиард или 15% от населението на света. Около 80% от тях са в трудоспособна възраст. Правото на хората с увреждания на достойна работа обаче често се дискриминира, поради редица физически и информационни бариери, възпрепятстващи равните възможности в сферата на труда. По данни на ЕС от проведено проучване на работната сила и констатациите, направени относно участието на пазара на труда на хора ограничени възможности за работа, дължащи се на здравословни проблеми /Labour market participation of people with work limitations due to health problems, Findings from the EU Labour Force Survey/, равнището на заетост на хората с трудови ограничения (15-64 години) за България е само 17.7%, при среден процент от 35-40 % на останалите страни от Европейския съюз. Освен това нашата страна е сред малкото останали страни като Хърватия, Чехия, Естония и Полша с ниски разходи за социална защита и ниско покритие за социални помощи, предоставяни на хората с увреждания, които са ключ към намаляването на крайната бедност.

У нас към 31.03.2018 г. броят на безработните с увреждания, търсещи работа е 13 302 лица, от които 6539 жени. Прегледът на динамичните редове показва минимален ръст в абсолютен брой спрямо предходния месец. Делът на лицата с увреждания в общата структура на безработните заема 5.7% -при 5.5% през предходният месец. Делът на безработните с увреждания във възрастовата група на лицата над 50 г. е най-голям – 61.8%. Над половината от лицата с увреждания са със средно образование – 59.6%. Професионалната им структура е представена от 39.4% лица без квалификация и специалност, 37.1% са придобили работническа професия и 23.5% са специалисти. От друга страна заетостта на работещите в традиционно рискови икономически сектори е по-висока в сравнение със страните в ЕС. Професионалните болести и увреждания се разглеждат основно от медицинска гледна точка, въпреки че страната още преди десет години прие и въведе нов списък на професионалните болести. Неглижирането на темата от ръководителите на предприятията извежда от пазара на труда нови хора с увреждания.

Интеграцията на хората с увреждания е двустранен процес и достъпът до пазара на труда следва да се разглежда като отговорност и на двете страни. Премахването на физическите пречки пред хората с увреждания в повечето случаи е по-незначителният проблем. Големият проблем е, че повечето мениджъри не знаят къде, как или се страхуват да общуват с хора с увреждания, а именно те са първите, с които кандидатите за работа се срещат. Нагласите на работодателите са стигмиращи и, въпреки недостига на квалифицирани кадри в някои браншове, хората с увреждания са силно неглижирани като възможна работна сила.

Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com