Договор № BG05M9OP001-4.003-0012-C02

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приобщаването на хора с увреждания като трудоспособна сила е един от белезите на напредналите икономики и цивилизованите общества. Основна роля играят работодателите, които паралелно с разкриването на работни места и динамизирането на националния стопански живот, извършват и социални функции. Това са двустранно зависими процеси, чийто симетричен паралелизъм предопределя успеха или неуспеха на икономическата дейност. Осъзнаването на подобна релация (пазар на труда – хора със здравословни проблеми) е една от предпоставките за реализиране на идеята за заетост на хората с увреждания и превенция на трудовия риск.

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Стойност на проекта: 182403 лв., от които 173283 лв. европейско финансиране и 9120 лв. национално съфинансиране.

ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020
www.eufunds.bg

news_logos-EIP_bg

Деск рисърч

Дейност 1. Проучване на опита на други държави членки на ЕС и изготвяне на анализ – Деск рисърч

Съвместни модели

Дейност 2. Повишаване на капацитета на партньорите – съвместни модели за подобряване условията на заетост

Социална иновация

Дейност 3. Създаване на социална иновация и пилотно прилагане

Оценка

Дейност 4. Оценка на приложимостта и постигнатите резултати

Разпространение

Дейност 5. Разпространение на въведеният модел и постигнати резултати

Мрежа за сътрудничество

Дейност 6. Мрежа за развитие и сътрудничество

Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com